Τμήματα Αθλητισμού: Π.Α.Ο. Ηρακλής Ελευσίνας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ