Η Ελευσίνα στην δεύτερη φάση της διεκδίκησης

για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021

Ο Φορέας Διεκδίκησης της Υποψηφιότητας, οι Πολίτες, ο Δήμος και οι Φορείς, εργαστήκαμε συλλογικά και πετύχαμε την επιλογή της Ελευσίνας, , ως μία από τις τρείς υποψήφιες πόλεις της Ελλάδας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, την Παρασκευή 26/2/2016 το απόγευμα . Αποδείξαμε πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε υψηλούς στόχους για την βελτίωση της ζωής των κατοίκων της πόλης μας .

Στην δύσκολη εποχή που διανύουμε , μπροστά στην επιθυμία για μετάβαση στην ευφορία και για μια πόλη ανθρώπινη, με βιώσιμη ανάπτυξη, ο Φορέας Διεκδίκησης κατέθεσε την πρόταση. Η σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά μας , η σημαντική πολιτισμική δράση μας έως σήμερα , η αναζήτηση συνεργασιών με την Ευρώπη και οι δημιουργικές δυνάμεις των πολιτών μας , βοήθησαν να αποτυπωθεί μια νέα ταυτότητα της πόλης μας. Βασικός μοχλός η τέχνη και ο πολιτισμός, που μέσα από καινοτόμους τομείς ανάπτυξης και ευρωπαϊκό διάλογο, θα την οδηγήσουν στην βιωσιμότητα και θα βοηθήσουν στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών.

Ευχαριστούμε θερμά τον Φορέα διεκδίκησης της υποψηφιότητας και όλους όσους εργάστηκαν εθελοντικά για την επιτυχία αυτή και ευχόμαστε δύναμη για την επίτευξη του τελικού στόχου μας .

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.& μέλος του Φορέα Διεκδίκησης της Υποψηφιότητας

Μαρία Βασιλείου

Related Projects